Insider Transactions by ROBEL CHARLES J

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
GDDYGoDaddy Inc.ROBEL CHARLES JDirectorNov 05, 2021Sale$40.7860,0002,446,76197,808Nov 09, 2021, 06:30 PM
GDDYGoDaddy Inc.ROBEL CHARLES JDirectorFeb 17, 2017Option Exercise$19.5040,000780,10054,216Feb 21, 2017, 05:16 PM
MODNMODEL N, INC.ROBEL CHARLES JDirectorFeb 15, 2017Option Exercise$3.5380,833285,427120,888Feb 17, 2017, 06:32 PM
MODNMODEL N, INC.ROBEL CHARLES JDirectorFeb 16, 2017Sale$10.5052,499551,24054,222Feb 17, 2017, 06:32 PM
PANWPalo Alto Networks IncROBEL CHARLES JDirectorJun 10, 2014Sale$42.6120,000852,26719,836Jun 12, 2014, 04:08 PM
INFAINFORMATICA CORPROBEL CHARLES JDirectorJan 30, 2013Option Exercise$26.9350,0001,346,39540,920Feb 01, 2013, 05:08 PM
ADSKAUTODESK INCROBEL CHARLES JDirectorDec 26, 2012Sale$30.2980,0002,423,32862,860Dec 28, 2012, 04:03 PM
INFAINFORMATICA CORPROBEL CHARLES JDirectorMay 31, 2012Option Exercise$41.433,000124,29015,920Jun 01, 2012, 05:05 PM
DMANDemandTec, Inc.ROBEL CHARLES JDirectorFeb 14, 2012Option Exercise$13.2022,630298,71611,331Feb 16, 2012, 02:35 PM
INFAINFORMATICA CORPROBEL CHARLES JDirectorDec 07, 2011Option Exercise$43.2358025,07312,920Dec 08, 2011, 04:36 PM
INFAINFORMATICA CORPROBEL CHARLES JDirectorJun 06, 2011Sale$35.6550,0001,782,57338,500Jun 08, 2011, 04:46 PM
INFAINFORMATICA CORPROBEL CHARLES JDirectorMay 26, 2011Option Exercise$56.273,000168,81013,500May 27, 2011, 05:39 PM
MFEMcAfee, Inc.ROBEL CHARLES JDirectorNov 08, 2010Sale$38.82143,4355,567,63235,357Nov 10, 2010, 05:04 PM
INFAINFORMATICA CORPROBEL CHARLES JDirectorAug 23, 2010Option Exercise$23.3950,0001,169,25037,000Aug 25, 2010, 05:01 PM