Insider Transactions by Shah Shefali A

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP and CAOMay 15, 2022Option Exercise$6.332,89318,313131,032May 17, 2022, 04:52 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP and CAOFeb 15, 2022Option Exercise$14.224,51664,218125,055Feb 16, 2022, 05:26 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP and CAODec 03, 2021Option Exercise$18.7820,763389,910132,602Dec 07, 2021, 04:16 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP and CAONov 24, 2021Sale$21.7425,000543,500100,374Nov 29, 2021, 04:07 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP and CAONov 15, 2021Option Exercise$21.004,12986,709125,374Nov 16, 2021, 04:55 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselAug 15, 2021Option Exercise$20.363,45270,283121,747Aug 17, 2021, 05:43 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselFeb 15, 2021Option Exercise$31.528,159257,172111,457Feb 16, 2021, 07:34 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselDec 31, 2020Option Exercise$19.005,400102,60098,648Jan 04, 2021, 04:11 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselNov 15, 2020Option Exercise$18.721,28324,01893,428Nov 17, 2020, 04:44 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselSep 30, 2020Option Exercise$15.063,87858,40391,357Oct 01, 2020, 05:12 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselAug 15, 2020Option Exercise$16.421,28321,06783,881Aug 18, 2020, 04:28 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselJun 30, 2020Option Exercise$12.563,87948,72081,810Jul 01, 2020, 04:11 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselMay 15, 2020Option Exercise$12.961,28316,62875,543May 18, 2020, 06:58 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselMar 31, 2020Option Exercise$8.673,87933,63173,472Apr 02, 2020, 07:34 AM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselMar 10, 2020Buy$9.1410,00091,350146,881Mar 10, 2020, 04:43 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselFeb 15, 2020Option Exercise$13.405,43972,883136,881Feb 19, 2020, 04:09 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali AEVP, CAO and General CounselDec 31, 2019Option Exercise$13.474,63362,407142,320Jan 03, 2020, 04:07 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali ASVP, CAO and General CounselSep 30, 2019Option Exercise$10.303,87839,94383,976Oct 02, 2019, 08:54 AM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali ASVP, CAO and General CounselJun 30, 2019Option Exercise$11.913,87846,18777,709Jul 02, 2019, 04:15 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali ASVP, CAO and General CounselMar 31, 2019Option Exercise$16.833,92966,12571,442Apr 02, 2019, 04:15 PM
AVYAAvaya Holdings Corp.Shah Shefali ASVP, CAO and General CounselDec 15, 2018Option Exercise$17.5815,625274,68724,956Dec 18, 2018, 04:32 PM
ERAERA GROUP INC.Shah Shefali ASVP, Gen. Counsel & Corp. Sec.Mar 20, 2017Sale$11.725,19860,921110,564Mar 22, 2017, 05:16 PM
ERAERA GROUP INC.Shah Shefali ASVP, Gen. Counsel & Corp. Sec.Mar 16, 2017Sale$11.972,07224,802122,985Mar 20, 2017, 05:25 PM
ERAERA GROUP INC.Shah Shefali ASVP, Gen. Counsel & Corp. Sec.Mar 17, 2017Sale$11.717,22384,581115,762Mar 20, 2017, 05:25 PM
ERAERA GROUP INC.Shah Shefali ASVP, Gen. Counsel & Corp. Sec.Mar 21, 2016Sale$10.245,11452,36579,790Mar 23, 2016, 03:24 PM
ERAERA GROUP INC.Shah Shefali ASVP, Gen. Counsel & Corp. Sec.Mar 19, 2015Sale$20.973,04663,86244,821Mar 20, 2015, 07:04 PM
CMVTCOMVERSE TECHNOLOGY INC/NY/Shah Shefali ASVP, Gen. Csl. & Corp. Sec'y.Apr 06, 2012Option Exercise$6.362,68817,096150,900Apr 10, 2012, 04:19 PM
CMVTCOMVERSE TECHNOLOGY INC/NY/Shah Shefali ASVP, Gen. Csl. & Corp. Sec'y.Mar 11, 2012Option Exercise$6.2210,88767,717153,588Mar 13, 2012, 04:20 PM
CMVTCOMVERSE TECHNOLOGY INC/NY/Shah Shefali ASVP, Gen. Csl. & Corp. Sec'y.Mar 03, 2012Option Exercise$6.379,87862,923164,475Mar 06, 2012, 04:13 PM
CMVTCOMVERSE TECHNOLOGY INC/NY/Shah Shefali ASVP, Gen. Csl. & Corp. Sec'y.Oct 05, 2011Option Exercise$6.4922,699147,317195,491Oct 06, 2011, 05:11 PM