Insider Transactions by Shammo Francis

SymbolRelationshipDateTransactionCost# SharesValue($)Total SharesForm 4
UNMDirectorNov 08, 2021 Buy$26.325,000131,58541,942Nov 10, 2021, 05:10 PM
CARDirectorFeb 21, 2020 Option Exercise$47.942,374113,8108,513Feb 25, 2020, 06:14 PM
CARDirectorFeb 22, 2019 Option Exercise$35.333,538124,9986,139Feb 26, 2019, 04:38 PM
CARDirectorNov 09, 2018 Option Exercise$32.651,14837,4822,601Nov 09, 2018, 04:30 PM
CARDirectorAug 09, 2018 Option Exercise$34.431,45350,0271,453Aug 13, 2018, 04:38 PM
VZEVP and CFOJul 29, 2016 Option Exercise$55.41884,8760Aug 01, 2016, 12:36 PM
VZEVP and CFOApr 25, 2016 Option Exercise$50.764,361221,3640Apr 27, 2016, 03:13 PM
VZEVP and CFOFeb 12, 2016 Option Exercise$50.1120,0711,005,758104,012Feb 17, 2016, 08:00 AM
VZEVP and CFOFeb 13, 2015 Option Exercise$49.3122,4831,108,63766,736Feb 18, 2015, 03:47 PM
VZEVP and CFOFeb 14, 2014 Option Exercise$46.5123,2511,081,40445,835Feb 25, 2014, 04:45 PM
VZEVP and CFOFeb 15, 2013 Option Exercise$44.4024,2571,077,01124,219Feb 20, 2013, 04:03 PM

Desktop Version

SymbolRelationshipDateTransactionValue($)
UNMDirectorNov 08, 2021 Buy131,585
CARDirectorFeb 21, 2020 Option Exercise113,810
CARDirectorFeb 22, 2019 Option Exercise124,998
CARDirectorNov 09, 2018 Option Exercise37,482
CARDirectorAug 09, 2018 Option Exercise50,027
VZEVP and CFOJul 29, 2016 Option Exercise4,876
VZEVP and CFOApr 25, 2016 Option Exercise221,364
VZEVP and CFOFeb 12, 2016 Option Exercise1,005,758
VZEVP and CFOFeb 13, 2015 Option Exercise1,108,637
VZEVP and CFOFeb 14, 2014 Option Exercise1,081,404
VZEVP and CFOFeb 15, 2013 Option Exercise1,077,011