Insider Transactions by HOLCOMBE TONY G

SymbolRelationshipDateTransactionCost# SharesValue($)Total SharesForm 4
NMRXDirectorNov 10, 2015 Buy$6.2611,80073,86895,350Nov 12, 2015, 04:13 PM
NMRXDirectorNov 09, 2015 Option Exercise$6.337,83949,62183,550Nov 10, 2015, 02:05 PM
NMRXDirectorAug 14, 2013 Buy$10.4910,000104,90048,711Aug 15, 2013, 11:13 AM
NMRXDirectorJan 13, 2012 Buy$8.5610,00085,60020,711Jan 17, 2012, 03:25 PM
NMRXDirectorNov 21, 2011 Buy$7.753,75129,07010,711Nov 22, 2011, 05:54 PM
NMRXDirectorNov 17, 2011 Buy$7.751,2499,6806,960Nov 18, 2011, 12:23 PM
SVRChief Executive OfficerJan 07, 2011 Option Exercise$30.965,406167,370130,503Jan 11, 2011, 11:20 AM
SVRChief Executive OfficerAug 05, 2010 Option Exercise$12.9966,666865,991202,575Aug 09, 2010, 09:51 AM
SVRChief Executive OfficerAug 05, 2010 Sale$21.8366,6661,455,319135,909Aug 09, 2010, 09:51 AM

Desktop Version

SymbolRelationshipDateTransactionValue($)
NMRXDirectorNov 10, 2015 Buy73,868
NMRXDirectorNov 09, 2015 Option Exercise49,621
NMRXDirectorAug 14, 2013 Buy104,900
NMRXDirectorJan 13, 2012 Buy85,600
NMRXDirectorNov 21, 2011 Buy29,070
NMRXDirectorNov 17, 2011 Buy9,680
SVRChief Executive OfficerJan 07, 2011 Option Exercise167,370
SVRChief Executive OfficerAug 05, 2010 Option Exercise865,991
SVRChief Executive OfficerAug 05, 2010 Sale1,455,319