Insider Transactions by McMenamin William V

Symbol Relationship Date Transaction Cost # Shares Value($) Total Shares Form 4
NAV President Fin Serv & Treasurer Jul 01, 2021 Option Exercise $44.50 39,504 1,757,928 0 Jul 02, 2021, 10:29 AM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 13, 2021 Option Exercise $44.14 1,007 44,449 37,823 Feb 17, 2021, 01:09 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 19, 2020 Option Exercise $37.52 7,792 292,356 38,830 Feb 21, 2020, 04:54 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 19, 2020 Option Exercise $27.24 9,663 263,220 46,622 Feb 21, 2020, 04:54 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 14, 2020 Option Exercise $37.28 1,471 54,839 36,959 Feb 19, 2020, 06:27 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 10, 2019 Option Exercise $32.87 1,444 47,464 34,155 Feb 12, 2019, 06:10 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 01, 2019 Option Exercise $33.35 1,210 40,353 35,599 Feb 05, 2019, 12:00 AM
NAV President Fin Serv & Treasurer Sep 21, 2018 Option Exercise $41.56 3,790 157,512 35,599 Sep 24, 2018, 06:30 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Sep 21, 2018 Option Exercise $33.32 4,502 149,991 38,187 Sep 24, 2018, 06:30 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 11, 2018 Option Exercise $40.46 2,882 116,606 31,154 Feb 13, 2018, 07:28 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 10, 2018 Option Exercise $40.46 1,444 58,424 31,154 Feb 13, 2018, 07:28 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 01, 2018 Option Exercise $46.55 3,629 168,930 32,598 Feb 05, 2018, 05:38 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 10, 2017 Option Exercise $27.42 1,837 50,371 27,140 Feb 13, 2017, 06:38 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 03, 2017 Option Exercise $27.77 410 11,386 28,977 Feb 07, 2017, 05:28 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 01, 2017 Option Exercise $27.94 7,257 202,761 28,977 Feb 03, 2017, 05:29 PM
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 03, 2016 Option Exercise $6.94 410 2,845 12,906 Feb 05, 2016, 12:45 PM

Desktop Version

Symbol Relationship Date Transaction Value($)
NAV President Fin Serv & Treasurer Jul 01, 2021 Option Exercise 1,757,928
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 13, 2021 Option Exercise 44,449
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 19, 2020 Option Exercise 292,356
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 19, 2020 Option Exercise 263,220
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 14, 2020 Option Exercise 54,839
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 10, 2019 Option Exercise 47,464
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 01, 2019 Option Exercise 40,353
NAV President Fin Serv & Treasurer Sep 21, 2018 Option Exercise 157,512
NAV President Fin Serv & Treasurer Sep 21, 2018 Option Exercise 149,991
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 11, 2018 Option Exercise 116,606
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 10, 2018 Option Exercise 58,424
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 01, 2018 Option Exercise 168,930
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 10, 2017 Option Exercise 50,371
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 03, 2017 Option Exercise 11,386
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 01, 2017 Option Exercise 202,761
NAV President Fin Serv & Treasurer Feb 03, 2016 Option Exercise 2,845