Insider Transactions by venBio Global Strategic Fund II L.P.

Symbol Relationship Date Transaction Cost # Shares Value($) Total Shares Form 4
CMPI 10% Owner May 16, 2022 Sale $10.45 95,800 1,001,100 2,155,930 May 17, 2022, 05:12 PM
CMPI 10% Owner May 13, 2022 Sale $10.45 35,850 374,464 2,251,730 May 17, 2022, 05:12 PM
CMPI 10% Owner May 12, 2022 Sale $10.39 124,525 1,294,313 2,287,580 May 12, 2022, 08:47 PM
CMPI 10% Owner May 11, 2022 Sale $10.38 17,700 183,641 2,412,105 May 12, 2022, 08:47 PM
CMPI 10% Owner May 10, 2022 Sale $10.38 18,676 193,870 2,429,805 May 12, 2022, 08:47 PM
CMPI 10% Owner May 06, 2022 Sale $10.37 48,334 501,233 2,466,081 May 09, 2022, 06:58 PM
CMPI 10% Owner May 05, 2022 Sale $10.37 20,743 215,105 2,514,415 May 09, 2022, 06:58 PM
CMPI 10% Owner May 09, 2022 Sale $10.37 17,600 182,582 2,448,481 May 09, 2022, 06:58 PM
CMPI 10% Owner May 04, 2022 Sale $10.37 37,500 388,924 2,535,158 May 04, 2022, 07:30 PM
CMPI 10% Owner May 03, 2022 Sale $10.37 79,475 824,434 2,572,658 May 04, 2022, 07:30 PM
CMPI 10% Owner May 02, 2022 Sale $10.38 153,700 1,595,975 2,652,133 May 04, 2022, 07:30 PM
CMPI 10% Owner Apr 29, 2022 Sale $10.38 69,230 718,663 2,805,833 Apr 29, 2022, 05:50 PM
CMPI 10% Owner Apr 28, 2022 Sale $10.38 73,400 761,936 2,875,063 Apr 29, 2022, 05:50 PM
CMPI 10% Owner Apr 27, 2022 Sale $10.38 47,396 491,980 2,948,463 Apr 29, 2022, 05:50 PM
CMPI 10% Owner Apr 22, 2022 Sale $10.39 37,430 388,834 3,088,210 Apr 26, 2022, 06:40 PM
CMPI 10% Owner Apr 26, 2022 Sale $10.38 64,683 671,558 2,995,859 Apr 26, 2022, 06:40 PM
CMPI 10% Owner Apr 25, 2022 Sale $10.39 27,668 287,404 3,060,542 Apr 26, 2022, 06:40 PM
CMPI 10% Owner Apr 21, 2022 Sale $10.38 62,200 645,866 3,125,640 Apr 21, 2022, 08:54 PM
CMPI 10% Owner Apr 20, 2022 Sale $10.39 85,611 889,387 3,187,840 Apr 21, 2022, 08:54 PM
CMPI 10% Owner Apr 19, 2022 Sale $10.42 399,923 4,165,238 3,273,451 Apr 21, 2022, 08:54 PM
IMPL 10% Owner Apr 27, 2021 Buy $15.00 450,000 6,750,000 2,759,791 Apr 29, 2021, 06:44 PM
CMPI 10% Owner Aug 11, 2020 Buy $15.00 200,000 3,000,000 3,673,374 Aug 12, 2020, 09:00 PM
ALXO 10% Owner Jul 21, 2020 Buy $19.00 3,000 57,000 99,406 Jul 21, 2020, 09:29 PM
ALXO 10% Owner Jul 21, 2020 Buy $19.00 850,000 16,150,000 5,268,325 Jul 21, 2020, 09:29 PM
AKRO 10% Owner Jul 06, 2020 Sale $33.83 4,603 155,721 3,033,552 Jul 06, 2020, 07:00 PM
AKRO 10% Owner Jul 02, 2020 Sale $33.63 3,800 127,805 3,038,155 Jul 06, 2020, 07:00 PM
AKRO 10% Owner Jul 01, 2020 Sale $34.45 108,064 3,723,010 3,041,955 Jul 06, 2020, 07:00 PM
AKRO 10% Owner Mar 06, 2020 Sale $23.79 1,800 42,831 3,150,019 Mar 06, 2020, 05:23 PM
AKRO 10% Owner Mar 05, 2020 Sale $23.53 8,500 200,011 3,151,819 Mar 06, 2020, 05:23 PM
AKRO 10% Owner Mar 04, 2020 Sale $23.81 35,650 848,766 3,160,319 Mar 06, 2020, 05:23 PM
AKRO 10% Owner Feb 28, 2020 Sale $21.30 5,100 108,652 3,212,667 Mar 03, 2020, 05:52 PM
AKRO 10% Owner Mar 03, 2020 Sale $23.00 6,401 147,199 3,195,969 Mar 03, 2020, 05:52 PM
AKRO 10% Owner Mar 02, 2020 Sale $23.06 10,297 237,459 3,202,370 Mar 03, 2020, 05:52 PM
AKRO 10% Owner Feb 27, 2020 Sale $22.54 1,781 40,144 3,227,767 Feb 27, 2020, 07:51 PM
AKRO 10% Owner Feb 26, 2020 Sale $22.44 2,523 56,615 3,229,548 Feb 27, 2020, 07:51 PM
AKRO 10% Owner Feb 25, 2020 Sale $23.67 1,600 37,876 3,232,071 Feb 27, 2020, 07:51 PM
AKRO 10% Owner Feb 10, 2020 Sale $27.08 7,836 212,168 3,225,861 Feb 12, 2020, 05:56 PM
AKRO 10% Owner Feb 12, 2020 Sale $27.14 6 163 3,233,671 Feb 12, 2020, 05:56 PM
AKRO 10% Owner Feb 11, 2020 Sale $27.05 2,184 59,068 3,233,677 Feb 12, 2020, 05:56 PM
AKRO 10% Owner Feb 06, 2020 Sale $27.03 6,102 164,955 3,233,697 Feb 10, 2020, 05:47 PM
AKRO 10% Owner Feb 05, 2020 Sale $25.99 28,608 743,548 3,239,799 Feb 06, 2020, 04:06 PM
AKRO 10% Owner Feb 04, 2020 Sale $25.65 53,731 1,378,179 3,268,407 Feb 06, 2020, 04:06 PM
AKRO 10% Owner Jan 13, 2020 Sale $20.23 494,000 9,993,620 3,322,138 Jan 14, 2020, 08:58 AM
AKRO 10% Owner Jan 08, 2020 Sale $19.86 15,677 311,355 3,816,138 Jan 10, 2020, 04:06 PM
AKRO 10% Owner Jan 08, 2020 Sale $19.86 15,677 311,355 3,816,138 Jan 10, 2020, 04:06 PM
AKRO 10% Owner Jan 07, 2020 Sale $20.17 31,000 625,149 3,831,815 Jan 08, 2020, 04:10 PM
AKRO 10% Owner Jan 06, 2020 Sale $19.64 42,221 829,381 3,862,815 Jan 08, 2020, 04:10 PM
AKRO 10% Owner Jan 02, 2020 Sale $19.94 23,000 458,507 3,917,534 Jan 06, 2020, 04:07 PM
AKRO 10% Owner Jan 03, 2020 Sale $19.30 12,498 241,214 3,905,036 Jan 06, 2020, 04:07 PM
AKRO 10% Owner Dec 31, 2019 Sale $23.96 14,324 343,259 3,940,534 Jan 03, 2020, 12:00 AM
AKRO 10% Owner Jun 24, 2019 Buy $16.00 250,000 4,000,000 250,000 Jun 25, 2019, 09:20 AM
MNLO 10% Owner Jan 25, 2018 Buy $17.00 265,000 4,505,000 265,000 Jan 29, 2018, 04:22 PM
APLS 10% Owner Nov 13, 2017 Buy $14.00 127,515 1,785,210 3,579,305 Nov 13, 2017, 04:27 PM

Desktop Version

Symbol Relationship Date Transaction Value($)
CMPI 10% Owner May 16, 2022 Sale 1,001,100
CMPI 10% Owner May 13, 2022 Sale 374,464
CMPI 10% Owner May 12, 2022 Sale 1,294,313
CMPI 10% Owner May 11, 2022 Sale 183,641
CMPI 10% Owner May 10, 2022 Sale 193,870
CMPI 10% Owner May 06, 2022 Sale 501,233
CMPI 10% Owner May 05, 2022 Sale 215,105
CMPI 10% Owner May 09, 2022 Sale 182,582
CMPI 10% Owner May 04, 2022 Sale 388,924
CMPI 10% Owner May 03, 2022 Sale 824,434
CMPI 10% Owner May 02, 2022 Sale 1,595,975
CMPI 10% Owner Apr 29, 2022 Sale 718,663
CMPI 10% Owner Apr 28, 2022 Sale 761,936
CMPI 10% Owner Apr 27, 2022 Sale 491,980
CMPI 10% Owner Apr 22, 2022 Sale 388,834
CMPI 10% Owner Apr 26, 2022 Sale 671,558
CMPI 10% Owner Apr 25, 2022 Sale 287,404
CMPI 10% Owner Apr 21, 2022 Sale 645,866
CMPI 10% Owner Apr 20, 2022 Sale 889,387
CMPI 10% Owner Apr 19, 2022 Sale 4,165,238
IMPL 10% Owner Apr 27, 2021 Buy 6,750,000
CMPI 10% Owner Aug 11, 2020 Buy 3,000,000
ALXO 10% Owner Jul 21, 2020 Buy 57,000
ALXO 10% Owner Jul 21, 2020 Buy 16,150,000
AKRO 10% Owner Jul 06, 2020 Sale 155,721
AKRO 10% Owner Jul 02, 2020 Sale 127,805
AKRO 10% Owner Jul 01, 2020 Sale 3,723,010
AKRO 10% Owner Mar 06, 2020 Sale 42,831
AKRO 10% Owner Mar 05, 2020 Sale 200,011
AKRO 10% Owner Mar 04, 2020 Sale 848,766
AKRO 10% Owner Feb 28, 2020 Sale 108,652
AKRO 10% Owner Mar 03, 2020 Sale 147,199
AKRO 10% Owner Mar 02, 2020 Sale 237,459
AKRO 10% Owner Feb 27, 2020 Sale 40,144
AKRO 10% Owner Feb 26, 2020 Sale 56,615
AKRO 10% Owner Feb 25, 2020 Sale 37,876
AKRO 10% Owner Feb 10, 2020 Sale 212,168
AKRO 10% Owner Feb 12, 2020 Sale 163
AKRO 10% Owner Feb 11, 2020 Sale 59,068
AKRO 10% Owner Feb 06, 2020 Sale 164,955
AKRO 10% Owner Feb 05, 2020 Sale 743,548
AKRO 10% Owner Feb 04, 2020 Sale 1,378,179
AKRO 10% Owner Jan 13, 2020 Sale 9,993,620
AKRO 10% Owner Jan 08, 2020 Sale 311,355
AKRO 10% Owner Jan 08, 2020 Sale 311,355
AKRO 10% Owner Jan 07, 2020 Sale 625,149
AKRO 10% Owner Jan 06, 2020 Sale 829,381
AKRO 10% Owner Jan 02, 2020 Sale 458,507
AKRO 10% Owner Jan 03, 2020 Sale 241,214
AKRO 10% Owner Dec 31, 2019 Sale 343,259
AKRO 10% Owner Jun 24, 2019 Buy 4,000,000
MNLO 10% Owner Jan 25, 2018 Buy 4,505,000
APLS 10% Owner Nov 13, 2017 Buy 1,785,210