Insider Transactions by KENNEDY PARKER S

Symbol Relationship Date Transaction Cost # Shares Value($) Total Shares Form 4
FAF Director Nov 16, 2015 Option Exercise $20.40 93,163 1,900,525 244,631 Nov 17, 2015, 01:15 PM
FAF Director Nov 16, 2015 Sale $37.13 93,163 3,459,329 151,468 Nov 17, 2015, 01:15 PM
FAF Director Mar 31, 2015 Option Exercise $35.68 1,475 52,628 151,393 Apr 02, 2015, 05:45 PM
FAF Director Mar 03, 2015 Option Exercise $35.01 10,960 383,710 152,786 Mar 05, 2015, 08:09 PM
FAF Director Feb 06, 2015 Option Exercise $15.70 93,162 1,462,643 254,237 Feb 09, 2015, 06:35 PM
FAF Director Feb 06, 2015 Sale $34.88 93,162 3,249,928 161,075 Feb 09, 2015, 06:35 PM
FAF Director Mar 31, 2014 Option Exercise $26.55 1,414 37,542 148,225 Apr 02, 2014, 02:17 PM
FAF Director Mar 03, 2014 Option Exercise $26.14 10,611 277,372 146,403 Mar 05, 2014, 07:37 PM
FAF Director Feb 05, 2014 Option Exercise $13.13 93,162 1,223,217 250,176 Feb 07, 2014, 04:03 PM
FAF Director Feb 05, 2014 Sale $24.98 93,162 2,327,187 157,014 Feb 07, 2014, 04:03 PM
FAF Director Apr 01, 2013 Option Exercise $25.39 1,467 37,247 156,218 Apr 02, 2013, 08:13 PM
FAF Director Mar 04, 2013 Option Exercise $24.37 11,049 269,264 154,858 Mar 05, 2013, 07:27 PM
FAF Director Feb 05, 2013 Option Exercise $9.82 93,163 914,861 259,070 Feb 07, 2013, 08:42 PM
FAF Director Feb 05, 2013 Sale $23.76 93,163 2,213,469 165,907 Feb 07, 2013, 08:42 PM
FAF Director Aug 09, 2012 Sale $18.69 38,433 718,313 0 Aug 09, 2012, 06:18 PM
FAF Director Aug 06, 2012 Sale $18.30 29,200 534,360 170,800 Aug 08, 2012, 06:48 PM
FAF Director Aug 08, 2012 Sale $18.54 38,624 716,089 38,433 Aug 08, 2012, 06:48 PM
FAF Director Aug 07, 2012 Sale $18.55 93,743 1,738,933 77,057 Aug 08, 2012, 06:48 PM
FAF Director Apr 25, 2012 Option Exercise $17.52 5 88 152,577 Apr 27, 2012, 06:04 PM
FAF Director Apr 02, 2012 Option Exercise $16.80 961 16,145 152,227 Apr 03, 2012, 07:25 PM
FAF Chairman Mar 05, 2012 Option Exercise $15.94 11,529 183,772 149,086 Mar 07, 2012, 07:17 PM
FAF Executive Chairman Nov 21, 2011 Sale $11.18 46,580 520,764 160,144 Nov 22, 2011, 06:28 PM
CLGX Executive Chairman Mar 07, 2011 Option Exercise $17.95 3,985 71,531 105,166 Mar 09, 2011, 09:22 PM
FAF Executive Chairman Mar 07, 2011 Option Exercise $15.96 4,198 67,000 148,127 Mar 09, 2011, 07:20 PM
FAF Executive Chairman Mar 03, 2011 Option Exercise $15.97 5,638 90,039 135,564 Mar 07, 2011, 09:26 PM
CLGX Executive Chairman Mar 03, 2011 Option Exercise $18.29 5,374 98,290 109,151 Mar 07, 2011, 03:12 PM
CLGX Executive Chairman Nov 23, 2010 Option Exercise $17.60 35,009 616,158 149,534 Nov 24, 2010, 05:43 PM
CLGX Executive Chairman Nov 23, 2010 Sale $18.49 35,009 647,316 114,525 Nov 24, 2010, 05:43 PM
FAF Executive Chairman Nov 23, 2010 Sale $13.67 46,581 636,762 140,792 Nov 23, 2010, 08:30 PM

Desktop Version

Symbol Relationship Date Transaction Value($)
FAF Director Nov 16, 2015 Option Exercise 1,900,525
FAF Director Nov 16, 2015 Sale 3,459,329
FAF Director Mar 31, 2015 Option Exercise 52,628
FAF Director Mar 03, 2015 Option Exercise 383,710
FAF Director Feb 06, 2015 Option Exercise 1,462,643
FAF Director Feb 06, 2015 Sale 3,249,928
FAF Director Mar 31, 2014 Option Exercise 37,542
FAF Director Mar 03, 2014 Option Exercise 277,372
FAF Director Feb 05, 2014 Option Exercise 1,223,217
FAF Director Feb 05, 2014 Sale 2,327,187
FAF Director Apr 01, 2013 Option Exercise 37,247
FAF Director Mar 04, 2013 Option Exercise 269,264
FAF Director Feb 05, 2013 Option Exercise 914,861
FAF Director Feb 05, 2013 Sale 2,213,469
FAF Director Aug 09, 2012 Sale 718,313
FAF Director Aug 06, 2012 Sale 534,360
FAF Director Aug 08, 2012 Sale 716,089
FAF Director Aug 07, 2012 Sale 1,738,933
FAF Director Apr 25, 2012 Option Exercise 88
FAF Director Apr 02, 2012 Option Exercise 16,145
FAF Chairman Mar 05, 2012 Option Exercise 183,772
FAF Executive Chairman Nov 21, 2011 Sale 520,764
CLGX Executive Chairman Mar 07, 2011 Option Exercise 71,531
FAF Executive Chairman Mar 07, 2011 Option Exercise 67,000
FAF Executive Chairman Mar 03, 2011 Option Exercise 90,039
CLGX Executive Chairman Mar 03, 2011 Option Exercise 98,290
CLGX Executive Chairman Nov 23, 2010 Option Exercise 616,158
CLGX Executive Chairman Nov 23, 2010 Sale 647,316
FAF Executive Chairman Nov 23, 2010 Sale 636,762